Obchodné podmienky


K&B time, spol. s r. o. je spoločnosť založená v roku 2008 na Slovensku. Našim cieľom je, aby každý zákazník, ktorý príde do kontaktu s našim tímom, bol s sposkytnutými službami vedúcimi k samotnému nákupu spokojný. V našej ponuke je aktuálne značka LÜM-TEC, ktorej aktivity zastrešujeme na európskej úrovni.

Značku LÜM-TEC podporujeme rôznymi marketingovými a reklamnými aktivitami po celej Európe. Cieľom je dostať našu značku čo najbližšie medzi náročných zákazníkov z celej Európy. K dosiahnutiu tohot ciela nám pomáha systematické budovanie siete partnerských predajní v krajinách Európy.

V našej každodennej práci sa snažíme spojiť profesionalitu, ochotným prístup a kvalitný servis, ktorý určite nekončí pri samotnom predaji ale pokračuje v plnej miere aj po ňom.

Našim úspechom bude, ak si so zákazníkmi udržíme dlhotrvajúci vzťah založený na komunikácii.

NIKDY neposkytujeme Vaše osobné údaje tretej strane!

VITAJTE U NÁS

SME TU PRE VÁS! AK MÁTE AKÉKOĽVEK OTÁZKY NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ!
PONDELOK až PIATOK: od 8:30 do 20:00
SOBOTA: od 8:30 do 13:00


MOBILNÉ ČÍSLO: 00421 918 494 652

Poštovné!

Zásielky doručujeme prostredníctvom doručovateľských spoločností: EMS , Slovenská pošta, GLS - General Logistics Systems, DHL. Voľba konkrétnej prepravnej spoločnosti závisí od Vášho výberu resp. od krajiny príjemcu zásielky.


K&B time, spol. s r. o. dodatočné informácie o doručovaní:
Aktuálne ceny za doručovanie
Európa 10 €
Svet 33 €
POISTENIE Je zahrnuté tam kde je tovar možné poistiť

Približné časy doručenia Európa
GLS EXPRESS
Zone / AreaKrajiny (pracovné dni)
1. ZoneHungary (2), Austria, Czech Republic (2), Slovenia, Romania (2-4)
2. ZonePoland, Germany, Belgium, The Netherlands, Luxemburg (3), Lichtenstein (3), Bulgaria (3-4), Switzerland (4-5)
3. ZoneDenmark (3), San Marino, Vatican, Italy, France (3-4), Monaco (4), United Kingdom (3-5), Ireland (4-5)
4. ZoneGreece (4-7), Spain (3-7), Andorra (4), Gibraltar, Portugal (5), Sweden (3-5), Norway (4-5), Finland (4-6), Lithuania, Latvia, Estonia, Cypress, Malta (6-7), Turkey (5-8)
5. ZoneCroatia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Monte Negro (3), Albania, Macedonia (4)
DHL EUROPE48 hodín
EMS World Express1-10 dní

Riešenie problémov s doručovaním a tovarom
V prípade, že počas doručovania tovaru dôjde k jeho strate alebo poškodeniu, vyzveme spoločnosť zodpovednú za doručenie, aby začala konanie vo veci. V tomto prípade kontaktujte info@kabtime.eu aby sme mohli spločnosti zodpovednej za doručenie poskytnúť pomoc pri riešení vzniknutej situácie a zahájiť proces stopovania zásielky. Keď pokus o vystopovanie zásielky ostane bezúspešný, zahájime reklamačné konanie vo veci uplatnenia si nároku za vzniknutú škodu. Reklamačné konanie trvá obyčajne jeden mesiac po zistení skutkového stavu. Akonáhle bude vyvodená zodpovednosť a vzniknutá škoda bude uhradená našej spoločnosti K&B time, spol. s r. o., spoločnosť bezprostredne po plnení poskytne náhradný tovar. Ak sa dotknutý tovar nenachádza v našom sklade a o podobný tovar nemá zákazník záujem, spoločnosť vráti všetky uhradené prostriedky zo strany zákazníka.

Balenie
Ak pri doručení zákazník zistí ,že obal balíka je porušený alebo poškodený, prípadne je poškodený návod na použitie, manuál, atď..(pričom samotný tovar ostal nedotknutý), K&B time, spol. s r. o. nenesie v súvislosti zo vzniknutou škodou žiadne záväzky. K&B time, spol. s r. o. nevie v takomto prípade garantovať, že zabezpečí pre zákazníka nové súčasti originálneho balenia.

Vrátenie tovaru

Ak nie ste spokojný s tovarom, ktorý ste si u nás kúpili, môžete ho vrátiť alebo vymeniť za iný (pri tomto spôsobe však náklady na poštovné hradí zákazník) tento spôsob je možné využiť len v prípade ak neprešlo viac ako 14 dní od vyexpedovania tovaru z nášho skladu.

PROSÍME VÁS, pri využití vyššie spomenutej možnosti nezabudnite poslať všetky súčasti nachádzajúce sa v pôvodnom balení a to včo možno najlepšom stave. Pri vrátení poškodeného tovaru jeho súčastí, manuálov, záručných listov nemusí byť možnosť vrátenia zaplatenej sumy alebo výmeny tovaru za iný spoločnosťou akceptovaná. V tomto prípade bude zákazníkovy vrátená alikvotná čiastka.

Pri objednávkach, ktoré boli realizované prostredníctvom našej web stránky alebo telefonicky prosíme vždy uvádzajte číslo faktúry ale číslo objednávky. Prosíme v prípade výmeny tovaru aby vrátený tovar bol uložený v originálnom balení, ktoré obsahuje všetky tlačené materiály, všetky súčasti, manuály, nevyplnené záručné listy ako aj všetky ostatné veci nachádzajúce sa v pôvodnom balení. Prosíme aby ste nič nevpisovali dovnútra týchto materiálov alebo na ich obal. V prípade ak niečo zo spomenutých inštrukcií nebude dodržané spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť vykonanie výmeny aleba vrátenia peňazí.

  • Všetok takto vrátený tovar musí byť odoslaný v pevnej poštovej krabici.
  • Kópia faktúry musí byť rovnako súčasťou takto vrátenej zásielky.
  • Ak spoločnosť z jedného z vyššie uvedených dôvodov odmietne späťvzatie zásielky náklady súvisiace s prepravou znáša zákazník.

Realizácia objednávky

Objednávky prijaté počas dňa budú odoslané v najbližší možný termín o ktorom Vás budeme informovať. Všeobecne sa snažime zásielku odoslať nasledujúci pracovný deň. Ak budú zo strany zákazníka nejaké otázky, prípadne ďalšia objednávka resp. návrh na určitú-jedinečnú úpravu hodiniek, tovar bude odoslaný akonáhle budú všetky otázky resp. zmeny vyriešené. Zákaznika budeme samozrejme o približnom termine informovať. Ak je pri tovare uvedená poznámka / na dobierku / , čas doručenia je spravidla 5 pracovných dní. Podľa našich skúseností to trvá kratšie.

Rôzne spôsoby platby

K&B time, spol. s r. o. akceptuje nasledujúce spôsoby platby; kreditná karta,dobierka, PayPal alebo priamy bankový prevod.

Bližší opis metód platenia za tovar:
DOBIERKA (táto metóda platí len pre zákazníkov v Slovenskej a Českej Republike)
Pri tomto spôsobe bude najprv zaslaný tovar a následne pri jeho preberaní bude uhradená kúpna cena.
KREDITNÁ KARTA
K&B time, spol. s r. o. akceptuje nasledujúce druhy kreditných kariet:

  • Visa
  • MasterCard
  • Diners Club cash card
  • Priamy bankový prevod, PayPal a Payza

Odosielame na uvedenú adresu po tom ako kúpna cena bola pripísaná na účet spoločnosti K&B time, spol. s r. o.
Prosíme uistite sa, že účtovná adresa je totožná s adresou pre odoslanie. Ak sú adresy rozdielne PROSÍME upozornite nás na túto skutočnosť aby sme presne vedeli kam Vám tovar máme zaslať.

Rozdielnosti v účtovnej adrese a adrese pre doručenie
Naše odporúčanie je aby sa obidve adresy zhodovali! Ak sa nezhodujú prosím dajte nám o tejto skutočnosti vedieť info@kabtime.eu

BANKOVÝ PREVOD
K&B time, spol. s r. o. akceptuje priamy bankový prevod ako pre domáce tak aj zahraničné tranzakcie.
Prosíme Vás ak si týmto spôsobom nie ste istý ale chcete ho využiť aby ste nás neváhali kontaktovať. K&B time, spol. s r. o. (UniCreditBank) prostredníctvom banky prijíma domáce platby do 3 pracovných dní; medzinárodné platby od 4 do 5 pracovných dní. Prosím kontaktujte spoločnosť K&B time, spol. s r. o. ( infokabtime.eu, kabtimegmail.com ) po zadaní príkazu na prevod aby sme vedeli sledovať priebeh platby a oznámiť Vám jej pripísanie na náš účet. Akonáhle je platba pripísaná na náš účet tovar bude odoslaný nasledujúci deň ráno.

Záručná doba

K&B time, spol. s r. o. poskytuje záruku na tovar zakúpený v našom internetovom obchode po dobu od 2 do 5 rokov v závislosti od značky. Záruka sa vzťahuje hlavne na nepresnosti v meraní prístroja, neobvyklému meškaniu, iných porúch vo funciách hodiniek. Ak sa Vám zdá alebo máte podozrenie,že Vaše automatické hodinky nefungujú správne kontaktujte nás info@kabtime.eu:
infokabtime.eu , kabtimegmail.com ).

Naša záruka sa nevzťahuje "na vonkajšie opotrebovanie" tovaru. Pri hodinkých LÜM-TEC plati, že pri akejkoľvek reklamácii bude popri preleštení, vymenená baterka, vykonaná kompletná údržba. Záruka sa nevzťahuje na žiadne vady alebo poškodenie spôsobené nosením a používaním.

Za škodu, ktorú spôsobí na hodinkách neodborný zásah tretej strany, nenesie spoločnosť K&B time, spol. s r. o. žiadnu zodpovednosť a záruka sa na takýto tovar nevzťahuje. Záruka sa rovnaku nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym používaním veci, alebo používanie v prostredí, ktoré výrobcom nie je odporúčané. Platí to napríklad pri vode odolnosti a prekročenia odporúčaného, bezpečného používania. Všetky reklamácie budú starostlivo a odborne vyhodnotené v závislosti od okolností.
Záruka sa nevzťahuje na výmenu batérií.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto v našej spoločnosti platia prísne pravidlá pri nakladaní s osobnými údajmi. Vaše osobné údaje nebudú za žiadnych okolností poskytnuté tretej strane.

© 2008 – 2018 K&B time, spol. s r. o.
Page developed by Eriksson Studio
Design by inMAD Design